Winkelmandje

Privacy Policy

Privacybeleid Display op Maat B.V.

Versie 2.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 maart 2021.

Display op Maat B.V. is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zijn het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wie allemaal verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Display op Maat B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn dat Display op Maat B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen waaronder leden en partners. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Display op Maat B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Gebruik van onze website

Doeleinden van gegevens bij websitegebruik

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Dit doen we onder andere door middel van Google Analytics. Hierbij anonimiseren we jouw IP-adres en hebben we een overeenkomst met Google waarin wordt aangegeven jouw gegevens niet met derden te delen. Tevens maken we gebruik van de like & share buttons van Facebook en Twitter. Deze diensten kunnen cookies plaatsen.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Display op Maat B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Er zijn diverse soorten cookies, namelijk:

 • functionele cookies: deze cookies zijn nodig om de website optimaal te laten functioneren. Op onze website wordt een cookie van OneSignal geplaatst hiervoor;
 • analytische cookies: deze cookies bieden inzicht in het gebruik van de website en hoe je de website hebt gevonden. Op onze website worden cookies van Google Analytics, Hotjar en GA Audiences geplaatst hiervoor;
 • marketing cookies: deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen om persoonlijke aanbiedingen te doen. Op onze website wordt een cookie van Doubleclick en Facebook Custom Audience geplaatst hiervoor.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Gebruik van onze diensten

Doeleinden van gegevens bij aanmelding

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens anders dan op uw verzoek of om op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

 

Aanmelding

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een natuurlijk persoon die met die informatie geïdentificeerd zou kunnen worden. Dit kan gaan om een naam, telefoonnummer, identificatienummer, IP-adres of om fysieke kenmerken.

Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om een overeenkomst af te sluiten. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Display op Maat B.V.

De persoonsgegevens welke wij in het geval van een aanmelding van je ontvangen verwerken wij met het doel om de betrouwbaarheid van je webwinkel te beoordelen en de consument en geïnteresseerden daarover te informeren. In dit kader kunnen we een vijftal hoofdprocessen onderscheiden:

 • wij voeren keuringen uit over webwinkels met als basis de Europese wetgeving;
 • wij houden een register bij waarin wij alle gekeurde webwinkels opnemen voor het beheer van het keurmerk;
 • wij verzamelen, publiceren en modereren klantbeoordelingen over je webwinkel;
 • wij bemiddelen en documenteren bij geschillen tussen jou en je klant;
 • wij informeren over diverse belangrijke aspecten binnen de e-commerce.

 

Klantbeoordelingen

Voor leden is het mogelijk om hun consumenten te vragen een klantbeoordeling te plaatsen. In dit geval wordt de consument vooraf op de hoogte gebracht van onderstaande bepalingen.

 • Klantbeoordelingen kunnen door de eigenaar van de webwinkel geïmporteerd en ingezien worden.
 • Klantbeoordelingen kunnen elders getoond worden om de betrouwbaarheid van de webwinkel aan te tonen.
 • In geval van het vermoeden van strafbare feiten behouden we het recht informatie te delen met (officiële) instanties.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Display op Maat B.V. verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dit is in ieder geval tijdens je lidmaatschap. De gegevens uit het keurmerkregister, de klantbeoordelingen en gegevens die te maken hebben met geschillen worden minimaal zeven jaar door ons bewaard. De gegevens met betrekking tot het uitnodigen van consumenten om een beoordeling te schijven worden drie jaar bewaard. Je persoonsgegevens die gebruikt zijn bij het aanmelden van de nieuwsbrief worden verwijderd bij het uitschrijven van de nieuwsbrief. Wij slaan de persoonsgegevens op in een beveiligde database.

 

Beheren van persoonsgegevens

Display op Maat B.V. is van mening dat de systemen die gebruikt worden altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Daarom spannen wij ons in om technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij hebben daarvoor minimaal de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • netwerkverbindingen voor onze computersystemen waarmee de gegevensverwerking plaatsvindt zijn via een SSL-encryptie (128-bits) beveiligd;
 • indien er op afstand een verbinding tot stand wordt gebracht met een computersysteem waarmee gegevensverwerking plaatsvindt dan wordt de toegang beveiligd;
 • de toegang tot de computersystemen waarmee de gegevensverwerking plaatsvindt is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • wij handhaven een sterk wachtwoordbeleid. Ieder wachtwoord beschikt tenminste over 8 tekens, tenminste 1 letter, tenminste 1 cijfer tenminste 1 symbool en mag niet beschikken over een eerder gebruikte tekenreeks;
 • alle computersystemen waarmee de gegevensverwerking plaatsvindt beschikken over een betrouwbare virusscanner die die altijd up-to-date is;
 • mobiele gegevensdragers zoals USB-sticks worden, indien deze worden gebruikt, tegen uitlezen beschermd met behulp van een wachtwoord;
 • er worden geen persoonsgegevens opgeslagen op een privé computer;
 • een back-up wordt standaard voor de termijn van één jaar bewaard. Onze back‑upbestanden kunnen niet direct uitgelezen worden;
 • al onze medewerkers, stagairs, freelancers  en overige derden worden door ons tot geheimhouding verplicht. Hier wordt alleen vanaf geweken na jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of als de wet ons verplicht om de gegevens te delen;
 • onbemande gegevensdragers worden opgeslagen in een kluis;
 • oude en onnodige documenten worden op een nauwkeurige manier vernietigd.

 

Algemeen

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Display op Maat B.V. of die van een derde partij.

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

Rechten van bezoekers

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Naar alle waarschijnlijkheid kan Display op Maat B.V. in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Display op Maat B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Natuurlijk heeft u altijd het recht om eerder gegeven toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken, in te trekken. Neem hiervoor contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Veranderingen & wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wij behouden daarbij te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

Display op Maat B.V.
Jan Evertsenweg 26
3115 JA  Schiedam
 info@displayopmaat.com

KvK: 56862458

Contact opnemen kan ook via onze contactpagina.

 

Inloggen

Product in een andere maat?

Laat uw telefoonnummer achter, wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!